دسته بندی

Share

» :: مدل 3dو نقشه16 تا تمرین برای نرم افزار کتیا
مدل 3D و نقشه فایلها در یک فایل PDF که مدل ها با نرم افزار کتیا انجام شده مناسب برای تمرین مبتدیها  خرید و دانلود محصول

1396/03/17
کتیا"طراحی"نقشه"3D"CATIA"cad"مدل"سالید"صنعتی"